Project list

2010.

Општи јавни анонимни једностепени отворени конкурс за израду урбанистичко – архитектонског решења пијаце Сењак у Београду

Ауторски тим: Душан Стојановић диа. Павле Стаменовић диа. Марко Вуковић МАрх, Дуња Предић диа.

2010.

Општи јавни анонимни двостепени и отворени конкурс за израду идејно архитектонско концептуално решења и просторно програмску анализу реконструкције и доградње Нарадног музеја у Београду

Ауторски тим: Душан Стојановић диа. Павле Стаменовић диа. Марко Вуковић МАрх, Дуња Предић диа.

2010.

Општи јавни анонимни конкурс за израду идејног архитектонско – урбанистичког решења комбинованих дечијих установа у Београду

Ауторски тим: Душан Стојановић диа. Павле Стаменовић диа. Марко Вуковић

2010.

Отворени међународни, анонимни, једностепени конкурс за идејно архитектонско решење за нови објекат ЦЕНТРА ЗА ПРОМОЦИЈУ НАУКЕ У БЛОКУ 39 на Новом Београду, расписивач-Министарство за Науку и технологију Републике Србије

Ауторски тим: Душан Стојановић диа. Павле Стаменовић диа. Миа Давид диа.

2011.

International, open, anonymous, one-stage competitionfor preliminary architectural and urban planning designof thewaterfront center in the area betweenthe Sava port and Kalemegdan Park in Belgrade,Republic of Serbia

Ауторски тим: Душан Стојановић диа. Павле Стаменовић диа. Миа Давид диа.

2011.

Општи јавни анонимни конкурс за израду идејног урбанистичко-архитектонског решења стамбено-пословног комплекса социјалног становања у насељу Овча, Општина Палилула, Београд

Ауторски тим: Душан Стојановић диа. Павле Стаменовић диа. Марко Вуковић МАрх, Милица Лопичић диа.

2011.

Општи јавни анонимни пројектниконкурс за израду идејног решења типизираног БУЛЕВАРСКОГ КИОСКА на подручју Општине Звездара, у улици Булевар Краља Александра у Београду

Ауторски тим: Душан Стојановић диа. Павле Стаменовић диа. Жарко Узрлац.

 

 

 

2011.

Општи јавни анонимни архитектонски конкурс за израду идејног решења доградње Градске библиотеке у Новом Саду

Ауторски тим: Душан Стојановић диа. Павле Стаменовић диа. Жарко Узрлац.

2012.

International architectural competitionfor preliminary architectural and urban planning designof National and University Library II  in Ljubljana,Republic of Slovenia

Ауторски тим: Душан Стојановић диа. Павле Стаменовић диа. Жарко Узрлац.

2012.

Општи јавни конкурс за престављање Републике Србије на међународној изложби архитектуре у Венецији

Ауторски тим: Душан Стојановић диа., Павле Стаменовић диа., Давор Ереш диа., Дуња Предић диа., Милица Лопичић диа., Бенко Белаћевић., Јелена Панчевац диа., Жарко Узелац диа.

2012.

Општи јавни анонимни конкурс за израду идејног урбанистичко – архитектонског решења колективног становања у насељу Расадник, општина Лазаревац, Београд

Ауторски тим: Душан Стојановић диа., Павле Стаменовић диа., Давор Ереш диа., Дуња Предић диа., Милица Лопичић диа., Бенко Белаћевић., Јелена Панчевац диа., Жарко Узелац диа.

2013.

Отворени јавни анонимни једностепени идејни (анкетни) конкурс за израду урбанистичко – архитектонског решења уређења непосредне зоне Трга Славије са фонтаном у Београду

Ауторски тим: Душан Стојановић диа., Павле Стаменовић диа., Давор Ереш диа., Дуња Предић диа., Милица Лопичић диа., Бенко Белаћевић., Јелена Панчевац диа., Жарко Узелац диа.

2013.

EUROPAN 12 International architectural competition project Vienna – KAGRAN / Stadlau, Austria

Ауторски тим: Душан Стојановић диа. Павле Стаменовић диа. Жарко Узрлац.

2013.

Отворени јавни двостепени конкурс за израду идејног решења спомен – обележја страдалим радницима РТС –а током НАТО бомбардовања,Београду

Ауторски тим: Душан Стојановић диа., Павле Стаменовић диа., Давор Ереш диа., Дуња Предић диа., Милица Лопичић диа., Бенко Белаћевић., Јелена Панчевац диа., Жарко Узелац диа.

 

 

 

2013.

Општи јавни анонимни конкурс за израду идејног решења за три градска простора на територији општине Стари град, Београд

Сквер код кафане “Стара Херцеговина”

Сквер Мире Траиловић

Сквер код ОШ. “Михаило Петровић Алас”

Ауторски тим: Душан Стојановић диа., Павле Стаменовић диа., Жарко Узелац диа.

Сарадници: Христина Тошић Барх., Ана Шулкић БАрх

2014.

Општи јавни конкурс за престављање Републике Србије на међународној изложби архитектуре у Венецији

Ауторски тим: Душан Стојановић диа., Павле Стаменовић диа., Давор Ереш диа.

2014.

MILD home and eco-green village competition in city municipality of Savski Venac, Beograd

Ауторски тим: Душан Стојановић диа. Павле Стаменовић диа. Жарко Узрлац.

2014.

Конкурс за идејно урбанистичко – архитектонско решење уређења бањско – хотелског комплекса уз источну обалу језера Палић

Ауторски тим: Душан Стојановић диа., Павле Стаменовић диа., Давор Ереш диа.

2014.

Јавни, отворени, идејни, једностепени, анонимни конкурс за израду урбанистичко – архитектонског решења аутобуске и железничке станице Нови Београд и пословно комерцијалног комплекса у блоку 42 у Новом Београду

 

Ауторски тим: Душан Стојановић диа., Павле Стаменовић диа., Давор Ереш диа.